Suyun Tarihçesi

suyun tarihçesi

Suyun Tarihçesi

İnsanların varoluşundan beri ihtiyaç duyduğu en önemli yaşam kaynağı temiz sudur. Temiz su 1 numaralı yaşam kaynağıdır. İnsanlar medeniyetlerini temiz su kaynaklarının bulunduğu yerlere yerleşerek geliştirmişlerdir. Temiz su kaynakları kuruduğu zaman medeniyetler coğrafyalarını değiştirmişlerdir. Bilinen en eski medeniyetin kalıntılarına Hindistan İndu vadisinde rastlanmıştır. Milattan önce 6000 yılında insan topluluklarının yaşadığı ve temiz su kaynaklarını yaşadıkları yere getirmek üzere sıhhi tesisat sistemini kurduklarını anlayabiliyoruz. Milattan önce 5000 yılında Mısır’da temiz su iletimi için bakır boruların kullanıldığını görebiliyoruz ayrıca yine Mısır’da saraylarda kuvvet tarzı yıkanmak teknelerinin milattan önce 5000 yılında inşa edildiğini kalıntılardan öğrenebiliyoruz. İlk başlarda temiz suyun iletimi için ağaç kütükleri kullanılmış ağaç kütüklerinin içi oyularak temiz suyun nakledilmesi sağlanmıştır. Ağaç kütüklerini birbirine bağlamak için kireç taşı yontularak zeytinyağı ile karıştırılıp özel bir macun hazırlanmakta ve bu kütükler birbirine tutturulmakta idi. Maddi açıdan daha iyi konumda olan elit tabaka için temiz içme suyu iletimi kurşun borularla sağlanmakta idi. Temiz suyun iletimi temiz su arıtma işlemi ve bu işle ilgili sistemlerin kullanılması 19.yy’a kadar dayanmaktadır…

Temiz su kaynakları torak tabaklarından geçerek yer yüzüne ulaşırlar. Bu yolculuk sırasında toprak tabakalarından suya tuzlar ve mineraller katılır. Suyun tadı ve kokusu toprak tabakalarından geçişe göre değişir.  Yeryüzüne ulaşan içilebilir su kaynakları bitki atıkları ve çok çeşitli bakterilere maruz kalır. Suda asılı olan yabancı maddeler suyun berraklığını bozar. Suda var olan bu maddelerin yüzde olarak oranı suyun kalitesini belirler. Çeşitli ülkeler suyun kalitesini sertlik derecesini ölçerken bazı kriterler kullanırlar. Fransız Sertlik derecesi litre başına 10 mg Kalsiyum Karbonat içeriğine göre 1 Fransız sertlik derecesidir. İngiliz ölçü sisteminde ise galon ölçüsü kullanılır. Örneğin bir galon 0.7 litreye karşılık gelir. 1 galon suda 10 mg kalsiyum karbonat varsa bu ölçü 1 İngiliz sertlik derecesi adını alır.  İçilebilir kaliteli bir suda sertlik derecesi 7-17 arasında olmalıdır.

Bu gönderiyi paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir