Su Arıtma Nedir ? Nasıl Yapılır ?

su arıtma cihazı hakkında bilnmesi gerekenler

Su Arıtma Nedir ? Nasıl Yapılır ?

Su Arıtma , su içerisinde bulunan insan sağlığı için toksik etkili olan maddelerin ( kurşun, civa, arsenik vs.), zararlı olan mikroorganizmaların ( bakteri, parazit ve virüsler ) ve toprak partiküllerinin sudan uzaklaştırılması işlemine denir.Bu işlem yaşadığımız dünyada su kaynaklarının hızla kirlendiği ve tükendiğini düşünürsek bir hayli önem verilmesi gereken bir konu haline gelmiştir.

Su arıtma teknolojileri ülkelerin deniz suyundan içilebilir su üretmesinden tutunda insanların evinde su arıtma cihazı kullanarak temiz su üretme aşamasına kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.Bu yüzden suyun arındırılması konusunda bir çok farklı su arıtma yöntemi tüm dünyada kullanılmaktadır.Bu yöntemler genellikle 3 ana yöntem altında toplanmaktadır.

A. Fiziksel Su Arıtma Yöntemleri: Hiç bir kimyasal madde ve ya mikroorganizma kullanmadan su içerisinde ki toksik maddeler, mikroorganizmalar ve toprak partiküllerinin filtre, ızgara ve yağ sıyırıcı düzenekler ile arındırılması işlemine denir.

B. Kimyasal Su Arıtma Yöntemleri : Şebeke suyunun farklı kimyasal maddeler ile karıştırılarak su içindeki kirletici ve zararlı maddeler çökeltilerek arındırılması işlemine denir.

C. Biyolojik Su Arıtma Yöntemleri : Kirli su içine yerleştirilen oksijenli ve ya oksijensiz bakteriler yardımıyla suyun arındırılmasına denir.reverse osmosis

A.1 Filtrasyon : Suyun sıvı ve ya gaz delikli bir araçtan geçirilerek kirletici partiküllerin süzdürülmesine denir.

 • Hızlı Toprak Filtreleri : En yaygın kullanılan filtre türüdür. Su, kumun üzerinde dikey olarak hareket eder, bu kum genellikle kumun üstünde bir aktif karbon veya antrasit kömür tabakasına sahiptir. Üst katman, tad ve kokuya katkıda bulunan organik bileşikleri çıkarır. Kum parçacıkları arasındaki boşluk en küçük asılı parçacıklardan daha büyüktür, bu nedenle basit filtreleme olarak yeterli değildir. Çoğu parçacık yüzey katmanlarını geçer ancak gözenek alanlarına sıkışır veya kum parçacıklarına yapışır. Etkili filtrasyon, filtrenin derinliğine kadar uzanmalıdır. Filtrenin bu özelliği operasyonun anahtarıdır: Eğer kumun üst tabakası bütün partikülleri bloke ederse, filtreler hızlı bir şekilde tıkanır.Filtreyi temizlemek , gömülmüş veya istenmeyen parçacıkları kaldırmak için su normal yönün tersine        (geri yıkama veya ters yıkama olarak adlandırılır) filtreden yukarı doğru hızlı bir şekilde geçirilmelidir. Bu adımdan önce geri yıkama işlemine yardımcı olması için sıkıştırılmış filtre maddesini parçalamak için sıkıştırılmış hava filtrenin altına havaya uçurabilir, buna hava temizleme denir. Kirlenmiş su, çökelme havzasındaki çamur ile birlikte atılabilir veya bitkiye giren ham su ile karıştırılarak geri dönüşümlü hale getirilebilir, ancak bu genellikle kötü bir uygulamadır.Bazı su arıtma tesislerinde basınç filtreleri kullanmaktadır. Bunlar, hızlı gravite filtreleri ile aynı prensipte çalışırlar; filtre ortamı bir çelik kaba yerleştirilir ve su basınç altında zorlanır.
  Avantajları:

Oldukça güçlüdür ve genelde 2-5 atmosferdeki basınç farklılıklarına dayanabilirler.
Temizlenebilir (geri yıkanabilir) ve tekrar kullanılabilir.
Kağıt ve kum filtrelerinden çok daha küçük parçacıkları süzer.
Belirtilen gözenek boyutlarından hemen hemen tüm parçacıkları süzer.
Oldukça incedir ve bu nedenle sıvılar onlardan oldukça hızlı akar.

 • Yavaş Toprak Filtreleri : Yeterli aralık ve arazinin bulunduğu yerde yavaş kum filtreleri kullanılabilir, zira su filtrelerden çok yavaş geçmelidir. Bu filtreler, fiziksel filtrasyon yerine eylemleri için biyolojik arıtma işlemlerine güvenir. Filtreler dikkatli bir şekilde kademeli kum katmanları ile, en kaba kum ile birlikte bazı çakılların altında, en alttaki en ince kumla oluşturulmuştur. Tabandaki kanallar dezenfeksiyon için arıtılmış suyu uzaklaştıracaktır. Filtreleme, filtrenin yüzeyinde zoogleal tabaka veya Schmutzdecke olarak adlandırılan ince bir biyolojik tabakanın gelişimine bağlıdır. Arıtma öncesi iyi tasarlanmış ve fizik tedavi yöntemlerine nadiren ulaşabilen çok düşük mevcut besin seviyesine sahip su üreten etkili bir yavaş kum filtresi, birkaç hafta veya aylarca hizmet halindedir. Çok düşük besin seviyeleri, suyun çok düşük dezenfektan seviyelerine sahip dağıtım sistemleri vasıtasıyla güvenli bir şekilde gönderilmesini sağlar ve böylece rahatsız edici seviyelerde klor ve klor yan ürünlerine karşı tüketici iritasyonunu azaltır. Yavaş kum filtreleri geri yıkama yapmaz; Akışın sonunda biyolojik büyüme ile engellendiği zaman üst tabakanın kumlanması ile korunurlar.

Yavaş kum filtresinin spesifik bir “büyük ölçekli” formu banknot filtreleme sürecidir ve burada bir nehir bankasındaki doğal tortular, kirleticilerin filtrasyonunun ilk safhasını sağlamak için kullanılır. Doğrudan içme suyu için kullanılacak kadar temiz olmasa da, ilişkili ekstraksiyon kuyularından elde edilen su, doğrudan bank filtrelemesinin kullanıldığı büyük akarsulardan alınan nehir suyundan daha az kirlidir.

 • Membran Filtreleri :

Membran filtreleri hem içme suyu hem de kanalizasyonun filtrelenmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır. İçme suyu için membran filtreler, giardia, cryptosporidium, shigella, salmonella da dahil olmak üzere 0.2 μm’den büyük tüm mikroorganizmaları hemen arındırır. Membran filtreleri, suyun endüstri ve ev sınırlı amaçlarla veya suyun küçük kasabalar tarafından kullanılan bir nehre boşaltılmadan önce yeniden kullanılması istenildiğinde, üçüncül arıtmanın etkili bir şeklidir. Endüstride, özellikle de içecek hazırlama (şişelenmiş su dahil) için yaygın olarak kullanılırlar. Bununla birlikte, fosfor, nitratlar ve ağır metal iyonları gibi suda çözülen maddeleri hiçbir filtrasyonla kaldıramaz.su arıtma yöntemi ( ters osmoz )

 • Reverse Osmosis ( Ters Osmoz ) Filtreleri : Bu su arıtma filtreleri şu anda su arıtma cihazları içinde en çok kullanılan filtre grubunu oluşturmaktadır.En iyi su arıtma cihazları RO filtreleri ile donatılmıştır bu sayede en yüksek verim ve performansta su üretimi sağlanmaktadır. Çalışma mantığı hücre düzeyinde ki taşınma sisteminin tersidir.Yüksek basınç pompaları ile su 5 angstrom boyutundaki boşluklara gönderilir bu filtrelerden geçen su temiz su olarak toplanır, bu boşluklardan geçemeyen toprak partikülleri, mikroorganizmalar ve ağır metaller atık su olarak atılır.

RO Filtrelerinden geçemeyen kirletici partiküllerin  filtre yüzeyini tıkamaması için ön filtreleme                             sistemleri ile dizayn edilmiştir.

 • Aktif Karbon Filtrasyon Sistemleri : RO filtrelerinin zarar görmemesi için ön su arıtma filtresi olarak kullanılmaya başlanan bir filtredir.Daha sonra suyun kötü kokusunu gidermek, suda fazlaca bulunan klor ve flor iyonlarını azaltmak ve mevcut mineral seviyesinin ideal dozda tutmak için kullanılmaktadır.

A.2 Sedimentasyon : Yerçekimsel olarak ağır metallerin suyun altında kalarak arıtılması esasına dayanır.

A.3 Distilasyon : Suyun kaynatılarak kimyasal maddelerin buharlaşmasına daha sonra tekrar yoğunlaştırarak tekrar sıvı haline getirilmesine denir.

A.4  Ultraviyole İle Sterilizasyon Sistemleri : Quartz cam içine yerleştirilen özel flurosan lambaları ile UV ışınları elde edilir.Elde edilen ışınlar su içinde bulunan bakteri, parazit ve virüsleri parçalayarak yok eder böylece su bu tür zararlı mikroorganizmalardan arındırılmış olur.

UV ışınlarının etki etmesi için öncesinde su filtre edilerek berraklık kazanması gerekir aksi taktirde su yeterince dezenfekte edilemez.

Ortalama bir UV ışın lambası 5000-6000 saat civarında etki eder.kimyasal su arıtma

B.1 Klorlama : Yaygın, ucuz ama son derece toksiktir. Fiziksel veya kimyasal kontaminasyonu azaltmaz, kolesterol oluşumlarını arttırır, bir kanserojen olup kalp hastalığına neden olur.
B.2 Brom : Havuzlar ve kaplıcalarda kullanılır, kötü koku ya da tadı vermez ve bakterileri çok iyi öldürmez.
B.3 İyot : Pratik değildir ve çoğunlukla kampçılar tarafından kullanılır.
B.4 Hidrojen Peroksit : Aerob bakterileri öldürür, kimyasal olarak üretilir ve çok toksiktir. Acil durumlarda kullanılır.
B.5 Gümüş: Etkili bir bakterisiddir ancak yoğunlaşan ve buharlaşmayan birikimli bir zehirdir.
B.6 Non-toksik Organik Asitler : Sadece büyük su bitkilerinde dikkatle kullanılmalıdır.
B.7 Kireç ve Süt Alkali Ajanları : Büyük su bitkileri ve ya yalnızca çamaşırlar için dikkatle kullanılmalıdır.
B.8 Nötrleştirici Kimyasallar : İstenmeyen kimyasallarla reaksiyona girer ve egzoz ve tortu üretir ancak ihtiyaç seviyeleri değişir.
B.9 Koagülasyon Döşeme : Askıdaki partiküllerin filtrelenmesi veya ayrılması için bir araya toplanan kimyasalları ekler.
B.10 Su Yumuşatma Sistemleri ( İyon Exchange ): İyon değiştirme prensibine dayanan bir su arıtma sistemleridir.Bu sayede su içinde ki sertliğe neden olan kalsiyum, magnezyum gibi iyonlar uzaklaştırılarak suya yumuşaklık verir.Suyun içilebilirlik düzeyi artar ve tadı daha lezzetli hale gelir.

İyon değiştirme işini katyonik reçine olan Na yapar ve kalsiyum, magnezyum gibi minerallere birleşerek atılmasını sağlar.Bu katyonik reçine zamanla doygunluğa ulaşarak sertliğe neden maddelerle birleşemez hale gelir işte bu durumda otomatik valf ve ya PLC kontrollü sistem çalışmaya başlar ve rejenerasyon işler.Bu geri dönüşüm ile katyonik reçine içine tekrar Na girmeye başlar ve sertlik oluşturucu maddelerle birleşme kaldığı yerden devam eder.Tuzlu su olarak NaCl çözeltisi kullanılır ve maddeler Cl ile birleşerek çökelir atık su olarak atılır.biyolojik su arıtma

C. Biyolojik Su Arıtma Sistemleri bakterilerin yaşam sistemine uygun bir şekilde kullanılır.Atık su bakterilerin olduğu havuzlarda biriktirilerek kirli su içindeki maddelerin bakteriler tarafından harcanarak tüketilmesi esasına dayanır.Böylece insan vücudu için zararlı olan maddeler sudan yok edilmiş olur.4 ana komponet üzerinde çalışılarak su arıtılır.

 • Izgara ve Denge Havuzları : Arıtmanın ilk aşamasını oluşturur.Atık su ilk olarak ızgaralardan geçirilerek denge havuzlarına zarar verebilecek zararlı maddeler filtre edilir.Daha sonra ızgaralardan geçen su denge havuzlarına aktarılır.

Denge havuzuna gelen su homojen ve eşit bir şekilde tüm alanı kaplayacak şekilde dağıtılır.Denge                          havuzundan sonra su havalandırma havuzuna aktarılır.

 • Havalandırma ve Çöktürme Havuzları : Blower yardımıyla havuz içine havuz basılır , basılan hava tüm havuza eşit dağılarak mikroorganizmalar için uygun çoğalma ortamı oluşturur.Çoğalan mikroorganizmalar su içindeki zararlı organik maddeleri tüketerek yok eder.Daha sonra çöktürülen su deşarj yardımıyla daha temiz bir alana alınarak duru su işlemleri başlar.
 • Dezenfeksiyon : Su içindeki mikroorganizmalar yüksek dozda klor kullanılarak yok edilir.
 • Çamur Kurutma Yatağı :Havalandırma havuzlarındaki bakteriler zaman zaman çöktürülmesi gerekmektedir.Bunu uygulamak için ise çamur kurutma yatakları kullanılır.

Bu gönderiyi paylaş

Comments (2)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir