Su Arıtma ile Suyun Verimliliğini Sağlayın

suyun verimliliği

Su Arıtma ile Suyun Verimliliğini Sağlayın

Suyun verimli olması sağlıklı bir şekilde su arıtma işleminden geçmesi ile ölçülür bu su arıtma işlemi zaten şehir şebekelerinde yapılan bir işlemdir ancak binaların tesisatlarından musluklara kadar olan suyun yolculuğunda birçok zararlı madde suya karışabilir. Su kimyasal reaksiyonlara veya biyolojik kirlenmeye maruz kalabilir. Su arıtma işlemi bu sorunları ortadan kaldırır. Sudaki biyolojik kirlilik”, suyun sağlık açısından verimini düşürür ve daha düşük sistem performans azalması yaratır. Tıpkı kimyasal inkübasyon gibi, biyolojik kirlenme, kuyu, boru donanımı ve ekipmanı, ana kaya kırıkları, çakıl paketi  biyofilm tabakası oluşturur. Bu filmler, demir, manganez, alüminyum ve diğer metallerin metal oksitlerini içeren amorf polimerik zincirlerin bir kombinasyonundan oluşur. Bu biyofilmler ayrıca patojen bakterileri, virüsleri ve protozonları barındırabilir veya koruyabilir.

Biyolojik kirlenme aşağıdakilerin oluşmasına neden olabilir:

1) Su kalitesinde şu değişimler olabilir; sudaki tat, görünüm, koku ve kimyasal bileşimi olumsuz etkilenebilir.

2) Artan metal içeriği, estetik ve tat problemleri ve korozyona bağlı pompa ve boruların bozulmasına neden olabilecek hızlandırılmış kimyasal ve elektrokimyasal korozyon oluşturabilir.

3) Metal muhafazalar,  borulardaki sızıntılara ve boru hatalarına neden olursuyun biyolojik özellikleri

Biyolojik kirlilik, pH’ı düşürebilen, hidrojen sülfid konsantrasyonunu artıran ve akışkanın  yük taşıma yeteneğini arttıran ve farklı havalandırma hücreleri yaratabilen organik – inorganik metabolitler üreterek kimyasal korozyon hızını etkileyebilir. Bu hücrelerin oluşumu, elektrokimyasal korozyon veya mikrobiyolojik olarak indüklenen korozyon mekanizması oluşturur.

Elektrokimyasal korozyonun oluşması için iki koşul gereklidir. Bu koşullar, metal yüzeylerin elektrik potansiyelindeki bir farkı ve bir yük taşıma kapasitesine sahip olan malzemeleri birbirine bağlayan bir sıvının varlığını gerektirir. Elektrokimyasal korozyon, yaygın olarak, farklı metallerin kullanımı ile ilgili galvanik korozyon ile ilişkilidir; Bir bakır borunun bir dökme demir borusuna bağlanması ile ilgili korozyon gibi. Bakır ve dökme demir boru arasındaki bağlantıda bir galvanik veya elektrik hücresi oluşur. Bakır boru katot gibi davranır ve dökme demir anot gibi davranır. Katot alanı, iyonların birikimi veya kazanımı ile tanımlanır ve anot alanı veya çukur alan, iyonların kaybedilmesine neden olur.korozif su

Su tesisatınızda döşeli olan boruların cinsinin aynı olması gerekir. Eskimiş bir boru demir ise ek olarak bakır boru kullanmamak gerekir. Farklı kimyasal yapıdaki metallerin atomları arasında elektron alışverişi olabilir.

Buna ek olarak, bu biyofilmler,  metal (Fe, Mn, Al, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Sn) biriktirebilir ve patojen mikroorganizmaların gelişmesi için korunan bir ortam sağlayabilir. Suyun bu bileşimlerden arındırılması zorunlu hale gelir yoksa sağlık tehdit altında olur. Su arıtma cihazları bu gibi metalleri arıtılmış su tankına göndermez- onları filtre eder. Ayrıca yosun kolit ve yabancı partikülleri tozları da sudan arındırır.

Bu gönderiyi paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir